کمک های خیرخواهانه فدراسیون بسکتبال در روز اربعین حسینی به دست نیازمندان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته پیشکسوتان فدراسیون بسکتبال هم زمان با اربعین حسینی با همت خیرین 300 پرس غذای گرم را به یاد شهدا و رفتگان خانواده بسکتبال میان ایتام و بی سرپناهان توزیع کردند.

کمیته فرهنگی فدراسیون بسکتبال نیز در روز اربعین 250 پرس غذای گرم میان کودکان بی سرپرست توزیع کرد. ضمن این که این کمیته با همکاری هیات بسکتبال استان کرمان بسته های معیشتی شامل مواد خوراکی خام را آماده و میان نیازمندان تقسیم کردند.