دوره تربیت مدرس داوری بسکتبال با حضور 21 شرکت کننده در سالن آزادی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دوره تربیت مدرس داوری روز گذشته با برگزاری آزمون پایانی به اتمام رسید. 21 ناظر و داور بین المللی در این دوره 2 روزه در روزهای 19 و 20 مهر ماه در سالن بسکتبال آزادی حضور داشتند.

این کلاس با سخنرانی و خیر مقدم دکتر شبنم کلاهی دبیر کل و زحمت کش سرپرست کمیته داوران و مسابقات آغاز شد.

در ادامه دکتر زینب گنجی، جواد رحمتی پور، جواد مرادی، دکتر ایمان صحراییان و دکتر محسن پروازی به ترتیب مباحث روش تدریس، اصول حمله ودفاع، برگه منشی دیجیتالی و ویرایش فیلم، روانشناسی ورزشی و رفتار گروهی را تدریس کردند. روز یکشنبه نیز دکتر علیرضا رحیمی درباره فیزیولوژی و دکتر هادی عطارد در خصوص تغذیه ورزشی سخنرانی کردند.

همچنین به مدرسان مهمان از سوی فدراسیون لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد.