کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال پسران زیر 17 سال در منطقه یک و دو را اعلام کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، برنامه مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال پسران زیر 17 سال  در منطقه یک و دو اعلام شد.

 

رده سنی زیر 17 سال ” منطقه یک”

 

تیم ها : مازندران-تهران-سمنان-قم

میزبان : تهران

ورود : بعدازظهر روز یکشنبه 31/6/98                           خروج : بعدازظهر روز چهارشنبه 3/7/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
دوشنبه

1/7/98

  قم مازندران
  سمنان تهران
سه شنبه

2/7/98

  مازندران سمنان
  تهران قم
چهارشنبه

3/7/98

  قم سمنان
  مازندران تهران

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهگ خواهد گردید.

تلفن هماهنگ کننده :

تهران                      آقای حمید جوانمرد                            09011616288

 

رده سنی زیر 17 سال ” منطقه دو”

 

تیم ها : البرز-شهرستانهای تهران-قزوین-گیلان

میزبان : شهرستانهای تهران

ورود : بعدازظهر روز یکشنبه 31/6/98                           خروج : بعدازظهر روز چهارشنبه 3/7/98

 

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
دوشنبه

1/7/98

  گیلان البرز
  شهرستانهای تهران قزوین
سه شنبه

2/7/98

  قزوین البرز
  شهرستانهای تهران گیلان
چهارشنبه

3/7/98

  گیلان قزوین
  البرز شهرستانهای تهران

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهنگ خواهد گردید.

تلفن هماهنگ کننده :

شهرستانهای تهران                                آقای سیامک بختیاری                          09308382844

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال