فدراسیون بسکتبال مصیبت وارده به آقای دکتر جواد محمدی را تسلیت می گوید.

با خبر شدیم جواد محمدی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در غم از دست دادن برادر گرامیشان به سوگ نشسته اند.
خانواده بسکتبال این ضایعه دردناک رو خدمت خانواده محترم محمدی تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت دارند.