وبینار آنلاین کمیته بسکتبال 3×3 به مدرسی محمد کسایی پور روز جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه آنلاین کمیته های 3×3 سراسر کشور روز جمعه 25 مهر برگزار شد. آموزش پلتفرم Event Maker و مباحث مربوط به E-learning با حضور 50 شرکت کننده از مسئولین کمیته 3×3 استانها، ارائه شد.