با اعلام دپارتمان مسابقات و داوران بانوان، مسابقات لیگ برتر 15 آبان آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دپارتمان مسابقات و داوران بانوان تاریخ برگزاری لیگ برتر بسکتبال بانوان را 15 آبان اعلام کرد. این رقابت ها قرار است در دو گروه A و B در سالن دانشگاه آزاد واحد تهران شمال برگزار شود.

گروه A
گروه بهمن تهران
نامی نو اصفهان
ستاد شرکت ملی گاز تهران
مهرام تهران
پاز تهران
سینام مشهد
نارسینا تهران

گروهB
بانوان شهر گرگان
پالایش نفت آبادان
مولتی کافه مشهد
شورا و شهرداری قزوین
سپهرداد تهران
کنکو تهران

***برای مشاهده برنامه رفت و برگشت لیگ برتر بسکتبال بانوان کلیک کنید؛

Aبرنامه لیگ برتر دور رفت و برگشت مقدماتی

Bبرنامه لیگ برتر دور رفت و برگشت مقدماتی