یک دوره مسابقات بسکتبال 3 نفره با حضور 4 تیم در شهرستان بهشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، یک دوره مسابقات بسکتبال 3 نفره به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور 4 تیم در شهرستان بهشهر برگزار شد.

در پایان این رقابت ها تیم هاشمی نژاد 2(مهلاکرامتی، هاله خلیلی، المیرا کاظم پور، دیناره انجام) مقام اول، هاشمی نژاد3 (آیناز بهنیا، فاطمه عسکری، عارفه توبه، کیانا باقری) مقاوم دوم و هاشمی نژاد 1 (حسنا درمزاری، ملینا افغان نژاد، درسا جعفری، رومینا حسینی) مقام سوم را کسب کردند. ایونت این دوره از مسابقات در سایت فیبا ثبت شد.

هم چنین در انتها، مسابقه پرتاب 3 امتیازی برگزار شد که به ترتیب خانم ها زری جعفری، مهلا کرامتی و ملینا افغان نژاد مقام اول تا سوم را کسب کردند.