یک دوره مسابقات داخلی بسکتبال ٣ نفره با حضور ٣ تیم در شهرستان بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، یک دوره مسابقات داخلی بسکتبال ٣ نفره به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور ٣ تیم در شهرستان بابل برگزار شد.

در پایان این رقابت ها تیم بابل١ (هدیه یحیی نیا،سوگند علیزاده،انیتا یزدانیان)در جایگاه اول، تیم بابل ٢ (وانیا لحیم چی،سارینا بیکی،الیسا کردی) در جایگاه دوم و  تیم بابل٣ (فاطمه اقاتبار،روناک اقاجانی،ساغر ارام،) در جایگاه سوم ایستادند.