تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد در هر دو دیدار دوستانه تیم کوچین آمل را شکست داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از روابط عمومی هیات بسکتبال خراسان رضوی، تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد در هر دو دیدار دوستانه تیم کوچین آمل را در خانه بسکتبال مشهد شکست داد.

در دیدار تدارکاتی اول تیم آویژه صنعت کوارتر نخست را با نتیجه ۲۲ بر ۱۵ و کوارتر دوم را با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به سود خود پایان داد. کوارتر سوم را تیم کوچین آمل با نتیجه ۲۲ بر ۱۹ به سود خود رقم زد و کوارتر چهارم را تیم میزبان با نتیجه ۲۸ بر ۱۳ به سود خود پایان داد. و در نهایت تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد با نتیجه ۹۵ بر ۷۴ تیم کوچین آمل را شکست داد.

در دومین دیدار نیز دو تیم به مصاف هم رفتند. کوارتر نخست این مسابقه را آویژه صنعت با نتیجه ۱۷ بر ۱۲ به سود خود رقم زد و در کوارتر دوم تیم کوچین آمل ۱۴ بر هفت بر حریف مشهدیاش پیروز شد. در کوارتر سوم تیم میزبان بار دیگر ۲۲ بر ۱۴ نتیجه را به نفع خود ثبت کرد و کوارتر چهارم هم با پیروزی تیم مهمان با نتیجه ۲۳ بر ۱۷ پایان یافت.  با توجه به پایان کوارتر چهارم و تساوی دو تیم با نتیجه ٦٣- ٦٣، بازی به اورتایم و کوارتر پنجم کشیده شد که در نهایت این تیم آویژه صنعت بود که با نتیجه ٧٣ بر ٦٩ میهمانش را شکست داد.