هیأت بسکتبال قم یک دوره مسابقات بسکتبال سه نفره را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از هیات بسکتبال استان قم؛ به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی، هیأت بسکتبال و کمیته سه نفره استان قم مسابقات بسکتبال سه نفره را با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور 4 تیم (آکادمی ستارگان، یزدان، زهره، نسیم) برگزار کرد.

نتایج این رویداد به شرح زیر است:

مقام اول (تیم یزدان): سمیه گلی، نگین مهدیخانی، فاطمه مشرف، میترا گایینی،
مقام دوم (نسیم): فاطمه حیدری، فاطمه ارکان، مهدیه نوری، زهرا سیل آبادی، ریحانه علیمحمدی
مقام سوم (آکادمی ستارگان): راحیل کرمی، اسما هزاره، فرینا فارسی، کوثر حیدری، مهشاد زهرایی