یک دوره کلاس داوری درجه 3 در خانه بسکتبال استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، یک دوره کلاس داوری درجه 3 به میزبانی هیات بسکتبال استان اصفهان در خانه بسکتبال استان برگزار شد.

این کلاس با حضور 26 شرکت کننده از 1 آبان با مدرسی رضا آذرافزا به مدت 5 روز برگزار شد.