مجمع سالیانه هیات بسکتبال استان اصفهان به صورت ویبنار با حضور مدیرکل ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مجمع سالیانه هیات بسکتبال استان اصفهان به صورت ویبنار سه شنبه 6 شهریور با حضور سید محمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع ، شبنم کلاهی دبیر فدراسیون بسکتبال و دیگر اعضاء برگزار شد.

شبنم کلاهی دبیر فدراسیون بسکتبال در این مجمع گفت: باعث خرسندی است که دربسکتبال استان اصفهان هم در حوزه قهرمانی و هم آموزش و توسعه این رشته نگاه کلان وجود دارد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان در رشته بسکتبال یکی از استان های مهم و برخوردار از لحاظ سرمایه انسانی است، افزود: توانمندی ها در استان های بزرگ و کلان شهر ها زیاد است و پاسخگویی به استان های بزرگتر سخت تر است، با این حال تلاش می کنیم ازمربیان مجرب و توانمند بسکتبال اصفهان در بدنه تیم های ملی استفاده کنیم.
در این جلسه جواد داوری رییس هیات بسکتبال استان ضمن ارائه برنامه های پیش بینی شده برای بسکتبال اصفهان، خواستار استفاده از مربیان استان درتیم های ملی پایه شد.
در مجمع سالیانه هیات بسکتبال استان اصفهان ، گزارش عملکرد هیات در سال گذشته توسط دبیر و خزانه دار هیات ارائه شد و اعضای مجمع موافقت خود را با برنامه های این هیات اعلام کردند.