کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال وبینار پیش فصل داوران را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال قصد دارد وبینار پیش فصل داوران لیگ برتر بسکتبال مردان را برگزار کند.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته داوران به دو گروه تقسیم شده اند که گروه اول روز پنج شنبه 8 آبان و گروه دوم روز جمعه 9 آبان در وبینار شرکت خواهند کرد. تفسیر و مرور قوانین جدید از موضوعات محوری این وبینار خواهد بود.