لینک آمار زنده مسابقات لیگ برتر مردان و بانوان:

روز پنج شنبه 15 آبان

مردان:

شهرداری گرگان – صنعت مس رفسنجان

https://www.fibalivestats.com/u/ISL/1779465/

بانوان:

گروه بهمن تهران – سینام مشهد  https://www.fibalivestats.com/u/ISL/1779384/

نامی نو اصفهان – پاز تهران   https://www.fibalivestats.com/u/ISL/1779385/

ستاد گاز تهران – مهرام تهران https://www.fibalivestats.com/u/ISL/1779386/