جلسه هماهنگی لیگ دسته یک و دو بانوان فردا یکشنبه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با اعلام دپارتمان مسابقات و داوران بانوان جلسه هماهنگی لیگ های دسته یک و دو بانوان فردا یکشنبه برگزار می شود.

این جلسه با حضور نمایندگان تام الاختیار باشگاه ها و با محوریت روند اجرایی مسابقات و گروه بندی در سالن کنفرانس فدراسیون بسکتبال برگزار می شود.

زمان تشکیل جلسه لیگ دسته یک: یکشنبه 18 آبان ساعت 10 صبح

زمان تشکیل لیگ دسته دو : یکشنبه 18 آبان ساعت 14