وبینار تخصصی داوری فیبا با حضور مسئولان بخش داوری فدراسیون های ملی از جمله فدراسیون ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، وبینار تخصصی داوران امروز پنج شنبه 22 آبان با حضور مسئولان بخش داوران در فدراسیون های ملی، فدراسیون جهانی بسکتبال و فیبا آسیا برگزار شد.

تشریح رویکرد جدید فیبا در بخش داوران، چگونگی افزایش ظرفیت ها در بخش داوری به ویژه در حوزه بانوان و ساز و کار جدید برای سهمیه های بین المللی داوران از محورهای مطرح شده در این وبینار بود.

از ایران نیز فرهاد زحمتکش مسئول مسابقات و داوران در این وبینار شرکت کرد که سوالات و نظرات خود را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشت.