اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان در تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان 2019 از تاریخ 98/7/3 لغایت98/7/7 در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

بازیکنان باید  از ظهر روز چهارشنبه 3/7/98 در محل اردو خود را به سرپرست تیم معرفی نمایند. بدیهی است عدم حضور به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

معین خرسندی اصفهان نامی نو

پویا حقی تهران شکلی
محمد مهدی رحیمی تهران مهرام قدس

علی شریفی تهران مهرام اسلامشهر
ماتیار احمدپور تهران مهرام تهران

عمران طالب زاده اصفهان نامی نو
رضا نظری کیا تهران مهرام تهران

امیرحسین نصیرایی مازندران کوچین آمل
محسن عسگری نیا تهران مهرام قدس

پارسا فلاح مازندران کوچین آمل
امیرشایان حصاری تهران کنکو

حمیدرضا اصغری مازندران کاله

کادر فنی:

محمدعلی نصیرایی سرپرست مازندران

پویا تاجیک مربی تهران
علی آرزومندی سرمربی تهران

صالح مخدومی مربی گلستان