یخچالی با کسب میانگین  19.3 امتیاز دومین بازیکن امتیاز آور لیگ دسته دو آلمان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بهنام یخچالی بازیکن ایرانی تیم روستوک به عنوان دومین بازیکن امتیازآور لیگ دسته دوی آلمان شناخته شد.

یخچالی با کسب میانگین  19.3 امتیاز در هر بازی بعد از لیفری در جایگاه دوم ایستاد.