گروه بندی لیگ دسته یک از سوی کمیته مسابقات و داوران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با اعلام کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال گروه بندی لیگ دسته یک مردان اعلام شد.

این رقایت های در دو گروه شمال و جنوب از 16 تا 18 آذر آغاز خواهد شد. 23 تیم در گروه شمال و در چهار گروه و گروه جنوب با 16 تیم در سه گروه برگزار خواهد شد.