برنامه مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 15 سال پسران منطقه یک اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 15 سال پسران در منطقه یک را اعلام کرد.

رده سنی زیر 15 سال ” منطقه یک”

 

تیم ها : مازندران-تهران-سمنان

میزبان : تهران

ورود : بعدازظهر روز جمعه 5/7/98                               خروج : بعدازظهر روز یکشنبه 7/7/98

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
شنبه

6/7/98

  مازندران سمنان
یکشنبه

7/7/98

  تهران مازندران
  سمنان تهران

 

ساعت و زمان برگزاری مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل مسابقات هماهنگ خواهد گردید.

تلفن هماهنگ کننده :

تهران                      آقای محمود حاج علی اکبری                             09362471109