بنا بر اعلام لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا NBA، بیش از 48 تست مثبت از بازیکنان تیم های حاضر در این لیگ بدست آمده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از آسوشیدترپرس، سازمان لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا در همکاری با انجمن بازیکنان حرفه ای در خصوص اخذ تست مجدد کووید 19 در فاصله 24 تا 30 نوامبر از 546 بازیکن اقدام نمود که خروجی آن 48 تست مثبت از بازیکنان گزارش شده است این تعداد تقریبا 9 درصد از شاغلین NBA شامل می شود. بنا بر دستوراالعمل های صادرشده، بازیکنان با تست مثبت کرونا مدتی را تحت نظر و قرنطینه سپری خواهند کرد. پروتکل های ایمنی و بهداشتی NBA حاکی از آن است که هر شخص در مرحله قبل از اردو آزمایش مثبت داشته باشد می بایست پیش از ورود به یک مرکز و یا شرکت در فعالیت های حضوری سازمان یافته تیمی، از پزشک تیم تعیین شده و یک پزشک لیگ مشخص شده مجوز دریافت کند. بازیکنان حاضر در لیگ NBA ملزم به داشتن 3 تست منفی کرونا به منظور همراهی تیم های خود در رویدادهای حرفه ای بسکتبال خواهند بود. افراد دارای تست مثبت علاوه بر گذرداندن قرنطینه و انجام مراقبت های بهداشتی می بایست آزمایش قلبی-عروقی را نیز پشت سر گذراند. تا کنون 48 بازیکن NBA نتوانسته اند مجوز حضور در مسابقات و فصل جدید را احراز نمایند.