اکسون تهران – رعد پدافند هوایی مشهد
پالایش نفت آبادان – خانه بسکتبال خوزستان