به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه دور رفت لیگ دسته یک در بخش گروه شمال (الف، ب،ج) و گروه جنوب(ج) را اعلام کرد.

برای مشاهده برنامه گروه شمال (الف) کلیک کنید:

گروه شمال الف

برای مشاهده برنامه گروه شمال (ب) کلیک کنید:

گروه شمال ب

برای مشاهده برنامه گروه شمال (ج) کلیک کنید:

گروه شمال ج

برای مشاهده برنامه گروه جنوب(ج) کلیک کنید:

گروه جنوب ج

***گفتنی است برنامه دیگر گروه ها متعاقبا اعلام می شود.

گروه بندی لیگ دسته یک مردان به شرح زیر است: