توضیح: عکس به دوره پیش از پاندمی کووید 19 تعلق دارد.

سومین نشست آنلاین کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی بسکتبال FIBA Medical Commission با حضور دکتر رامین طباطبایی به عنوان عضو کمیسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این نشست با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون از طریق سامانه برخط فدراسیون جهانی بسکتبال، فیبا برگزار شد و طی آن اعضاء در خصوص شرایط موجود در مسابقات و رویدادها و نیز نحوه به کارگیری پروتکل های بهداشتی-ورزشی بحث و تبادل نظر کردند.

تجربیات اخذ شده در برگزاری رویدادهای قاره ای طی دوران کرونا که اخیرا در حوزه آسیا در 3 حباب برگزار شد، مهمترین موضوع مطرح شده طی نشست کمیسیون پزشکی بود. نحوه تعامل دولت ها با فدراسیون های ملی و بدنه اجرایی ورزش به منظور برگزاری مسابقات با رعایت پروتکل، چگونگی ارائه بسته های آموزشی بهداشتی جهت مقابله با پاندمی کووید 19 طی رویدادهای آتی و گزارش رئیس کمیسیون پزشکی در خصوص نحوه ارتباط این نهاد با برگزارکنندگان مسابقات در مناطق مختلف از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه آنلاین کمیسیون پزشکی بود.

گفتنی است فدراسیون جهانی بسکتبال به عنوان یک نهاد بین المللی پیشرو در امر برگزاری مسابقات بین المللی با وجود پاندمی کرونا معرفی شد که تصمیمات و پروتکل های اتخاذ شده مربوطه از طریق تعامل و مشارکت متخصصین کمیسیون پزشکی به سایر کشورها و میزبانان رویدادهای مختلف ابلاغ شد. تا کنون موارد انگشت شماری از ابتلا به کووید 19 در رویدادهای بین المللی رشته بسکتبال گزارش شده است که با توجه به حضور حداکثری تیم های شرکت کننده حاکی از جدیت و و دقت این کمیسیون در کنترل و مبارزه با پاندمی کرونا است.