کشورهای میزبان پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا از سوی فیبا آسیا معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از سایت فیبا، میزبان های پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا 2021 که قرار است بهمن سال جاری برگزار شود، توسط دفتر منطقه ای FIBA ​​آسیا تأیید شد.
پس از برگزاری موفقیت آمیز بازی های پنجره دوم در حباب در ماه نوامبر ، پنجره سوم و آخر نیز به منظور اطمینان از سلامتی و ایمنی همه شرکت کنندگان به عنوان مسابقات محیط محافظت شده سازماندهی می شود.

بر این اساس تیم ملی کشورمان که در گروه E این رقابت ها حضور دارد دیدارهای خود در پنجره سوم را همانند پنجره قبلی در دوحه قطر برگزار خواهد کرد.

شهرهای میزبان های به شرح زیر است:

کلارک (فیلیپین): گروه A و C

توکیو (ژاپن): گروه B

منامه (بحرین) : گروه D و F

دوحه (قطر): گروه E

در پایان این خبر آمده است:

مهمترین معیار در انتخاب میزبان، همانند پنجره قبلی ، تضمین سلامتی، رفت وآمد و رعایت پروتکل های بهداشتی FIBA ​​، از جمله آزمایش و ورود کنترل شده به یک محیط امن است.

گفتنی است تمام بازی های باقی مانده در پنجره سوم از 18 تا 22 فوریه 2021 مصادف برگزار می شود.