صنعت مس رفسنجان – رعد پدافند هوایی مشهد

شورا و شهرداری قزوین  – پالایش نفت آبادان