با تایید کمیته داوران فدراسیون جهانی بسکتبال، 6 داور ایرانی به همراه ۵ ناظر در لیست بین المللی فیبا قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران فدراسیون جهانی بسکتبال با همکاری و تعامل حوزه داوران فیبا آسیا نام داوران و ناظران اعلام شده از سوی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی را در فهرست داوران بین المللی خود قرارداد.
بر این اساس رامین فتحی و جواد مرادی در فهرست سهمیه سفید، محمد دوست، جعفرمحمدپور، محمد رجبی و هادی سالم در فهرست سهمیه سیاه داوران ایران در بخش بین المللی پذیرفته شدند. ورژ آبکاریان، صنم نظامی، شهرام پرنیاک، مهری توکلی و‌مریم زارع نیز به عنوان ناظرین بین المللی از سوی فیبا در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۱ قرار گرفتند.

سهمیه ایران در فصل گذشته داوری بین المللی مشتمل بر ۱۶ سهمیه داور و ناظر بود که با اعلام رسمی فیبا بیش از نیمی از کاندیداهای ایرانی موفق به کسب مدرک بین المللی شدند. گفتنی است لزوم اخذ درجه بین المللی گذراندن دوره های مرتبط، انجام تست آمادگی جسمانی و شرکت در آزمون بین المللی کتبی است.

کمیته داوران فیبا آسیا با تلاش و تعامل و نگاه ویژه به بخش داوری در ایران، نقش موثری در تایید و نهایی شدن سهمیه داوران و ناظران ایفا نموده است.