لیگ دسته یک بسکتبال مردان امروز در دو گروه آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان از امروز دوشنبه 24 آذر در دو گروه شمال (ج) و جنوب (ج) برگزار می شود.

*برنامه گروه شمال (ج) دوشنبه 24 آذر – میزبان : خانه بسکتبال قم

مدرسه بسکتبال آتشی – خانه بسکتبال قم ساعت 14

شکلی تهران – مهرام تهران ساعت 16:30

بانی نو تهران – خانه بسکتبال کاشان ساعت 19

 

*برنامه گروه جنوب (ج) دوشنبه 24 آذر – میزبان: نظم آوران سیرجان

پترو نوین بعثت – نظم آوران سیرجان ساعت 16

خانه بسکتبال جهرم – آدمیس میناب ساعت 18