کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور پسران  را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور پسران زیر 12 سال در سال 98 را اعلام کرد.

برنامه مسابقات قهرمانی کشور- سال 1398

 

 

 

مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور

زیر 12 سال “

 

میزبان : کردستان                                 ورود : یکشنبه 14/7/1398                                خروج : جمعه 19/7/1398

گروه الف : مناطق 1-2-5-6

تیم ها : تهران-شهرستانهای تهران-زنجان-کردستان

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
دوشنبه

15/7/1398

  شهرستانهای تهران تهران
  کردستان زنجان
سه شنبه

16/7/1398

  تهران کردستان
  زنجان شهرستانهای تهران
چهارشنبه

17/7/1398

  تهران زنجان
  شهرستانهای تهران کردستان

گروه ب : مناطق 3-4-7-8

تیم ها : اصفهان-گلستان-هرمزگان-خوزستان

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره”
دوشنبه

15/7/1398

  خوزستان اصفهان
  هرمزگان گلستان
سه شنبه

16/7/1398

  اصفهان هرمزگان
  گلستان خوزستان
چهارشنبه

17/7/1398

  خوزستان هرمزگان
  اصفهان گلستان

مسابقات ضربدری و نهایی

روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” شماره بازی
پنجشنبه

18/7/1398

  اول الف دوم ب بازی شماره یک
  اول ب دوم الف بازی شماره دو
جمعه

19/7/1398

  بازنده بازی شماره یک بازنده بازی شماره دو رده بندی
  برنده بازی شماره یک برنده بازی شماره دو فینال

 

ساعت مسابقات توسط ناظر فدراسیون در محل برگزاری مسابقات هماهنگ خواهد شد.

 

 

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال