به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه دور رفت لیگ دسته یک در بخش گروه شمال (د) و گروه جنوب(الف و ب) را اعلام کرد.

برای مشاهده برنامه گروه شمال (د) کلیک کنید:

گروه شمال د

برای مشاهده برنامه گروه جنوب (الف) کلیک کنید:

گروه جنوب الف

برای مشاهده برنامه گروه جنوب (ب) کلیک کنید:

گروه جنوب ب