اردوی انتخابی مستعدین بسکتبال به میزبانی هیات بسکتبال خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از روابط عمومی هیات بسکتبال خراسان رضوی، دومین اردوی انتخابی تیم ملی جوانان بسکتبال ۲۰۲۴ شرق کشور که با میزبانی هیات بسکتبال خراسان رضوی برگزار شد و در روز پنجشنبه ۴ دی ماه جاری به کار خود پایان داد.

در این اردو ۲۰ بازیکن مستعد از استان های خراسان رضوی و شمالی در دو روز با برگزاری تمرینات استقامتی و سرعتی و تست های بدنی مورد آزمون قرار گرفتند.

گفتنی است در دور بعدی انتخاب بازیکنان تیم ملی مربیان با حضور در منطقه گرگان دیگر بازیکنان را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.