به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال عناوین دوره های یکسان سازی آموزش و ارتقای سطح دانش مربیان بسکتبال کشور را اعلام کرد.

برای مشاهده کلیک کنید:

عناوین دوره های یکسان سازی آموزش فدراسیون بسکتبال