اولین مجوز تاسیس کانون استعدادیابی بسکتبال از سوی فدراسیون بسکتبال برای اسدالله کبیر صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اولین مجوز تاسیس کانون استعدادیابی بسکتبال از سوی فدراسیون بسکتبال صادر شد.

اسدالله کبیر رییس هیات استان گلستان و از پیشکسوتان بسکتبال برای اولین بار توانست مجوز تاسیس کانون استعدادیابی را کسب کند.

دستورالعمل اعطای نمایندگی تاسیس کانون های استعدادیابی بسکتبال در اسفند 97 به تصویب هیات رییسه و مجمع عمومی فدراسیون بسکتبال رسید. کانون های استعدادیابی بسکتبال به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای کشف رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و نیز کشف و جذب استعدادها و توانمندی های ورزشی آحاد مختلف جامعه و تقویت آنها در راستای رشد و گسترش کمی و کیفی رشته بسکتبال تاسیس می شود.