پژوهشگاه علوم ورزشی ایران قصد دارد یک دوره 15 روزه تربیت مربی استعدادیاب بسکتبال در کشور هلند برگزار کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پژوهشگاه علوم ورزشی ایران در نظر دارد یک دوره 15 روزه تربیت مربی استعدادیاب بسکتبال در کشور هلند با همکاری یکی از دانشگاه های معتبر این کشور برگزار کند.

داوطلبان برای حضور در این دوره ضمن داشتن معرفی نامه از هیات استانی خود برای کسب اطلاعات بیشتر با کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال تماس حاصل کنند.

مهلت اعلام آمادگی تا تاریخ 98/8/1 است.