آزمون مدرسی بسکتبال امروز با حضور 15 شرکت کننده در سالن اجتماعات فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، آزمون مدرسی بسکتبال امروز در سالن اجتماعات فدراسیون بسکتبال برگزار شد. 15 مدرس داوری در این آزمون شرکت کردند.

در ابتدای جلسه پیام سیفی زاده مسئول کمیته داوران و مسابقات از حاضران خواست نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنند.

در پایان جلسه نیز امتحان مدرسی داوری از شرکت کنندگان گرفته شد. پس از بررسی آزمون از سوی کمیته مسابقات و داوران به قبول شدگان کارت مدرسی داوری داده می شود. ضمن این که آزمون زبان انگلیسی نیز از شرکت کنندگان گرفته شد.