اردوی انتخابی تیم ملی بسکتبال جوانان 2024 در اصفهان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اردوی انتخابی تیم ملی بسکتبال جوانان 2024 زیر نظر سازمان تیم های ملی فدراسیون بسکتبال در اصفهان انجام شد.این اردو زیر نظر بهرام رمضان سرمربی و مربیان تیم ملی و با حضور 27 بازیکن برگزار شد. اردوی انتخابی تیم ملی جوانان 2024 با برگزاری 4 جلسه تمرینی به پایان رسید.

نفرات برتر مجوز حضور در اردوهای بعدی تیم ملی جوانان را کسب می کنند.