کریمی مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری با رییس فدراسیون بسکتبال دیدار و گفت و کو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، ظهر امروز کریمی مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری با رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال دیدار و گفت و کو کرد.

محور گفت و گوی این جلسه که میثم علیپور مسئول امور استان های فدراسیون نیز حضور داشت، بررسی وضعیت رشته بسکتبال و ارائه راهکار برای توسعه این رشته در استان چهارمحال و بختیاری بود.