به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان در گروه شمال الف و گروه جنوب الف را اعلام کرد.

برای مشاهده برنامه گروه شمال الف کلیک کنید

گروه الف شمال

برای مشاهده برنامه گروه جنوب الف کلیک کنید

گروه الف جنوب