رییس فدراسیون بسکتبال با کسب 32 رای به عضویت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان درآمد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در نشست هم اندیشی روسای فدراسیون های ورزشی که عصر امروز چهارشنبه 1 بهمن در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد، دکتر طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال با کسب 32 رای و به دست آوردن اکثریت آرا به عنوان یکی از اعضای شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد.

جواد رمضی رییس فدراسیون ورزش های کارگری با ۲۷ و مسعود سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش  با ۲۴ رای، دو رییس فدراسیون بودند که به عضویت شورای برون مرزی درآمدند.