به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان در گروه شمال ب، شمال د، جنوب ب و جنوب ج را اعلام کرد.

برای مشاهده برنامه ها کلیک کنید:

گروه ب شمال
گروه د شمال
گروه ب جنوب
گروه ج جنوب