رنکینگ ماه مرداد و شهریور بازیکنان دختر در بخش بسکتبال سه نفره اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رنکینگ ماه مرداد و شهریور بازیکنان دختر بسکتبال سه نفره اعلام شد.

بر این اساس ساغر آجیلی، سعیده علی و نگین رسول پور در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.