دبیرکل فدراسیون جهانی بسکتبال موفقیت اخیر رییس فدراسیون بسکتبال ایران را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اندریاس زاگلیس، دبیرکل فدراسیون جهانی بسکتبال،فیبا، انتخاب دکتر رامین طباطبایی را به عنوان عضو شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان را تبریک گفت.

در نامه رسمی زاگلیس به فدراسیون بسکتبال عنوان شده است:

دوست عزیز و‌گرامی رئیس فدراسیون ایران؛ اقای رامین طباطبایی

با سلام،
تبریک صمیمانه و شخصی اینجانب و از سوی رئیس فدراسیون جهانی اقای همانه نیانگ را برای انتخاب بعنوان عضو شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان ایران را پذیرا باشید.
این انتخاب تشخیص صحیح از شخصیت جنابعالی و ‌نشانه توجه و اهمیت به رشته بسکتبال در ایران می باشد.

ضمن آرزوی توفیق در آینده، ادامه تعامل و‌همکاری فی مابین را خواهانم.

برای شما و‌همکارانتان در فدراسیون بسکتبال آرزوی صحت و تندرستی دارم.

با سپاس
آندریاس زاگلیس
دبیرکل فیبا