مسئولان ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته مهمان فدراسیون بسکتبال بودند و با رامین طباطبایی دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، روز گذشته مسئولان ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال دیدار و گفت و گو کردند.

حبیب اللهی دبیر منطقه دانشگاه ها و نماینده انجمن دانشگاه ها در بخش فدراسیون های ورزشی، برومند مسئول انجمن بسکتبال وزارت علوم در بخش آقایان و خانم ملک مسئول انجمن بسکتبال وزارت علوم در بخش خانم ها از مهمانان فدراسیون بسکتبال بودند.

محور گفت و گوهای دو طرف به شرح زیر است:

بررسی پتانسیل دانشگاه ها در رشته بسکتبال

بررسی و جمع بندی مفاد تفاهم نامه وزارت علوم و فدراسیون بسکتبال

ارائه گزارش از سوی مسئولان ورزش وزارت علوم درباره توسعه بسکتبال در سطح دانشگاه ها

استفاده از پتانسیل دو طرف برای برگزاری مسابقات بسکتبال

 

گفتنی است فدراسیون بسکتبال و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 97 تفاهم نامه همکاری امضا کردند.