اکسون تهران – مس رفسنجان

آویژه مشهد – پالایش نفت آبادان