اهالی بسکتبال به عیادت رییس اسبق فدراسیون بسکتبال رفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، روز گذشته اهالی بسکتبال به همراه رامین طباطبایی به عیادت مقدسیان رییس اسبق فدراسیون بسکتبال رفتند.

این دیدار با هماهنگی علی شکوری مسئول امور پیشکسوتان برپا شد.

مقدسیان مدتی است دچار شکستگی دست شده است.