به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه یک برگزار می کند.

برای دریافت اطلاعیه دوره عملی کلیک کنید:

مربیگری دوره عملی درجه یک99

برای دریافت اطلاعیه دوره تئوری کلیک کنید:

مربیگری دوره تئوری درجه یک99

 

*منابع  آزمون دروس تئوری مربیگری درجه یک :

 _شرکت کنندگان باید منابع ذیل را جهت آزمون مطالعه نمایند:

فصل های 2و3و4و9برای درجه1کتاب راهنمای پزشکی و علوم ورزشی بسکتبال ترجمه دکتر رامین طباطبایی

احیا پایه و کمک های اولیه درجه 1کتاب کمک های اولیه صغری میناو رحیم عساکره انتشارات آیندگان

اخلاق مربیگری درجه 1کتاب اخلاق مربیگری دکتر علی تاج بخش انتشارات دانشگاه معارف اسلامی

استعداد یابی تخصصی درجه 1کتاب علم تمرین دکتر علیرضا رحیمی و وحیده صفایی نژاد انتشارات بامداد کتاب

آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی درجه 1کتابروش های تحقیق و اندازه گیریدر علوم انسانیدکتر عزت الله نادری انتشارات ارسباران…

برنامه ریزی و طراحی تمرین درجه 1کتاب علم تمرین دکتر علیرضا رحیمی و وحیده صفایی نژاد انتشارات بامداد کتاب

تجزیه تحلیل مهارتها درجه 1مجله دانش ورزش دکتر علیرضا رحیمی

نقش مربی درجه 1کتاب راهنمای ورزشکاران جوان جعفر باباخانی انتشارات بامداد کتاب