بازی‌های روز 6 و 7 اسنفد ماه در مرحله پلی‌آف اول لیگ دسته دو بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این دوره از رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

چهار‌شنبه- 6 اسفند ماه
اکسیژن اراک ۶۲-کاظمی رشت۲۸
فولاد آلیاژ ایران یزد۵۸- عقاب تهران ۳۵
خانه بسکتبال نیشابور ۸۷-نایریکا همدان ۴۵
مولتی کافه مشهد ۳۹-پاسارگاد تهران ۳۸
مس رفسنجان۵۶-آینده سازان اراک۴۱
خانه بسکتبال نهاوند۶۴-عادلی صومعه سرا۴۳
خانه بسکتبال پادما یدک اصفهان۵۳-سازمان فرهنگی شهرداری خمینی شهر۵۹

پنج‌شنبه- 7 اسفند ماه
کاظمی رشت ۳۲-اکسیژن اراک ۵۳
عقاب تهران۴۲-فولاد آلیاژ ایران یزد۴۹
نایریکا همدان ۴۱-خانه بسکتبال نیشابور ۸۶
پاسارگاد تهران ۴۱-مولتی کافه مشهد ۲۵
آینده سازان اراک۲۸-مس رفسنجان۵۸
عادلی صومعه سرا۵۵-خانه بسکتبال نهاوند۶۳
سازمان فرهنگی شهرداری خمینی شهر۶۳-خانه بسکتبال پادما یدک اصفهان۵۷

جمعه- 8 اسفند ماه
پاسارگاد تهران۴۷-مولتی کافه مشهد۴۶