دکتر طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال با دکتر هاشمی شهری رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دیدار و گفت و گو کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال که برای حضور در مجمع انتخاباتی هیات بسکتبال استان سیستان و بلوچستان وارد این شهر شده بود، روز گذشته با دکتر هاشمی شهری رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دیدار و گفت و گو کرد. ادهم کرد مدیر کل ورزش و جوانان استان، حسین نخعی رییس هیات بسکتبال استان، برومند مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان و معاونین دانشگاه دیگر حاضران در این جلسه بودند.

تامین زمینه های شور و نشاط در بین دانشجویان از طریق توسعه ورزش به خصوص ورزش دانشگاهی بسکتبال، تامین مربی و آموزش مربیان از سوی فدراسیون بسکتبال و اداره کل ورزش استان سیستان و بلوچستان و در اختیار قراردادن یک سهمیه برای حضور یک تیم بسکتبال از دانشگاه‌علوم‌پزشکی در لیگ های بسکتبال کشور از جمله محور گفت و گوی حاضران بود.