کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال اطلاعیه‌ای در خصوص به روز رسانی و یکسان سازی سطح دانش مربیان صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، توجه به گسترش علوم مرتبط با مربیگری بسکتبال در دنیا، لزوم استفاده از برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای دستیابی به علم روز و یکسان سازی سطح دانش مربیان، بیش از پیش ضروری می باشد، بر اساس آیین نامه دوره‌های کوتاه مدت مربیگری وزارت ورزش و جوانان، دوره‌های ارتقای مربیگری بسکتبال و اعتبار کارت‌های مربیگری به بازه‌های زمانی سه ساله تقسیم بندی شده است ووفق مفاد ماده16 این آیین نامه مربیان بسکتبال سراسر کشور می‌بایست جهت تمدید کارت مربیگری ویا ارتقای کارت مربیگری موارد ذیل را در نظر داشته باشند:
1.کلیه مربیان بسکتبال دارای کارت مربیگری درجه 3 و درجه 2 جهت شرکت در دوره های ارتقای درجه و مربیان دارای کارت مربیگری درجه 1 جهت تمدید کارت مربیگری خود لازم است در دوره های یکسان سازی آموزش یکنواخت مربیگری مورد تایید کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال ، شرکت و سالانه 25 امتیاز کسب نمایند. بدیهی است بعد از گذشت دوره 3 ساله از صدور یا تمدید کارت مربیگری ،کسب 75 امتیاز جهت ارتقای درجه و یا تمدید اعتبار کارت الزامی است و در صورت عدم دستیابی به امتیازات لازم طی 3 سال،کارت مربیگری از درجه اعتبار ساقط و مربی مورد نظر “فاقد مجوز فعالیت” محسوب می شود .
2.لیست دوره های علمی_ آموزشی (تئوریک) و دوره های عملی _آموزشی در قالب دستورالعمل اجرایی یکسان سازی آموزش و ارتقای سطح دانش مربیان سراسر کشور در اختیار تمامی استان ها ی کشور قرار گرفته است که از طریق سایت فدراسیون بسکتبال نیز قابل مشاهده می باشد.(ماده 13آیین نامه یکسان سازی آموزش و ارتقای سطح دانش مربیان سراسر کشور)