بازی‌های مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته دو بسکتبال بانوان کشور به میزبانی تیم ذوب آهن اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:
روز اول
خانه بسکتبال نهاوند۵۸-خانه بسکتبال نیشابور ۶۱
کسیژن اراک۵۱- ذوب آهن اصفهان۵۶

روز دوم
خانه بسکتبال نیشابور۵۹-خانه بسکتبال نهاوند۵۰
ذوب آهن اصفهان۵۰-اکسیژن اراک۳۶